Grid Architect เดินทางร่วมกับหอการค้าจังหวัดตราดนำนักธุรกิจศึกษาดูงาน

221 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Grid Architect เดินทางร่วมกับหอการค้าจังหวัดตราดนำนักธุรกิจศึกษาดูงาน

บริษัท Grid Architect ได้มีโอกาสเดินทางร่วมกับหอการค้าจังหวัดตราดนำนักธุรกิจศึกษาดูงานเส้นทางการค้าการท่องเที่ยวจังหวัดโพธิสัตว์ ประเทศกัมพูชา ผู้ร่วมเดินทางทีมคุณหมอใจดีและคณะทีมงานศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เส้นทางที่เราร่วมเดินทางไปด้วยกันนี้ผ่านภูเขาผีเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกขานกันตามตำนาน สูงจากระดับน้ำทะเล1600 เมตรและเต็มไปด้วยหมอก ปลายทางเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชา ทางเราGrid Architect Company จึงเก็บภาพวิถีชีวิตชุมชนเวียดนามที่อาศัยอยู่บนแพริมทะเลสาบโตนเลน จังหวัดโพธิสัตว์ และขอบคุณหอการค้าจังหวัดโพธิสัตว์ประเทศกัมพูชาที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีเยี่ยม

Powered by MakeWebEasy.com