Huahin Safari

อัพเดทล่าสุด: 29 ก.ค. 2565  |  100 ผู้ชม

เริ่ม Project หัวหินซาฟารีเฟสใหม่ การออกแบบซาฟารีเราต้องทำการบ้านอย่างมากเพราะถือว่าเป็นงานใหม่พอสมควรของสถาปนิก เราต้องเรียนรู้ ชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ต่างๆในแอฟริกา เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของเขาและนำมาออกแบบได้อย่างแม่นยำ ตัวอาคารหลังแรกออกแบบเรียบง่าย ใช้วัสดุธรรมชาติทั้งหมด อาคารหลังแรกก่อสร้างก่อนและตามด้วยอาคารอีกหลากหลาย style เป็นงานที่สนุกทีเดียว

Powered by MakeWebEasy.com